Samoocena działalności naukowej pracowników WF UJ CM 2010

Ocenie podlegają prace posiadające afiliację UJ, opublikowane w 2010 roku.

Arkusz Samooceny

 

Instrukcja korzystania ze źródeł informacji niezbędnych do wypełnienia arkusza dotyczącego okresowej oceny działalności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, posiadające Impast Factor, wg ISI Web of Science.

Lista Filadelfijska – właściwa nazwa MASTER JOURNAL LIST, jest wykazem tytułów czasopism naukowych indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information (Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii).

Należy kliknąć w Master Journal List i sprawdzić czy czasopismo, w którym opublikowany został artykuł zamieszczone zostało na liście. Możliwe są 3 kryteria wyszukiwania:
– słowo z tytułu
– pełny tytuł czasopisma
– ISSN 

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW.

Informację o punktacji dla czasopism z listy A uzyskujemy korzystając z wykazów przygotowanych przez MNiSW, w części A – CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR).

Ujednolicony wykaz czasopism MNiSW 2010

Uwaga! Należy stosować punktację: 45 pkt., 37 pkt., 32 pkt., 18 lub 20 i 10 pkt. Nie należy sumować np. 40 pkt. + 45 pkt.

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW.

Informację o zamieszczeniu czasopisma na liście B sprawdzamy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części B – POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE:

Ujednolicony wykaz czasopism MNiSW 2010 

 

 1. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2010 .

  Odnośnie punktu 4 do wyszukania liczby cytowań konieczny jest wykaz wszystkich publikacji danego autora.

  ISI Web of Science jest bazą ISI, z której udostępniane są indeksy cytowań:
  Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)–1945-present,
  Social Sciences Citation Index (SSCI)–1956-present,
  Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)–1975-present,
  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)–1990-present,
  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)–1990-present

  1. Wchodząc na stronę ISI Web of Knowledge z zakładki Select of Databases wybieramy bazę Web of Science.
  2. Wyszukiwanie cytowań przeprowadzamy w zakładce: Search.
  3. Wpisujemy swoje nazwisko i inicjał imienia, wybierając po prawej stronie ekranu opcję: Autor.
  4. Naciskamy Search.

   Uwaga: nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
   Nazwisko dwuczłonowe (np. Szydlowska-Janik A.) należy wpisywać: Szydlowska* A.
   W przypadku używania przez autora dodatkowego inicjału imienia (np. Klich AB) należy wpisać Klich A* 

  5. Otrzymujemy zestawienie wszystkich publikacji indeksowanych w ISI Web of Science od 1945 roku dla wybranej formy nazwiska.
  6. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Create Citation Report.
  7. Zaznaczamy (w okienku z lewej strony rekordu) publikacje, które w wyniku zbieżności nazwiska i inicjału imienia znalazły się w zestawieniu i klikamy w przycisk Go umieszczony bezpośrednio nad listą publikacji (w ten sposób usuwamy publikacje innych autorów o takim samym nazwisku i inicjale imienia).

   Uwaga: przed przejściem na kolejne strony należy jeszcze raz sprawdzić czy wszystkie wyświetlone publikacje należą do autora, jeżeli nie to zaznaczyć je w celu usunięcia. 

  8. Te czynności należy wykonać przechodząc na kolejne strony.
  9. W rezultacie wykonanych czynności po prawej stronie ekranu otrzymujemy zestawienie ilości cytowań w każdym interesującym nas roku.
  10. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za rok 2010 należy odczytać liczbę z 2010 roku.

  Dodatkowych informacji odnośnie powyższej instrukcji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM
  tel. 12 657 23 10,
  e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl