Inne usługi dla pracowników UJ CM

Pracownikom UJ CM przysługuje ponadto prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług:

  • skanowania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej po wcześniejszej rejestracji w systemie elektronicznej dystrybucji SDDE,
  • identyfikacji dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek,
  • indywidualnej konsultacji przy korzystaniu z elektronicznych zasobów biblioteki,
  • sporządzania analiz i pomiarów bibliometrycznych,
  • konsultacji przy wypełnianiu dokumentów, które wymagają podania danych bibliograficznych i bibliometrycznych.

Więcej w zakładce Usługi.