Kolekcje

Książki

Księgozbiór Biblioteki liczy około 300 000 woluminów druków zwartych, z czego część funkcjonuje jako kolekcje podręczne poszczególnych katedr, oraz zbiory dydaktyczne bibliotek instytutowych. W katalogu podana jest zawsze lokalizacja poszukiwanej pozycji.

W Bibliotece wydzielono obszerny księgozbiór podręczników studenckich, dostępny w Wypożyczalni. Najnowsze wydania podręczników znajdują się także w Czytelni do korzystania na miejscu.

 

Książki elektroniczne

Biblioteka zapewnia dostęp do książek w formie elektronicznej zamieszczonych na takich platformach jak: IbukAccess MedicineAccess SurgeryMyiLibraryelibrary, Medicines CompleteEbrary Academic Complete. Wyszukiwanie książek elektronicznych ułatwia wyszukiwarka e-zasoby. Dostęp do zasobów elektronicznych dla uprawnionych użytkowników jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci UJ oraz zdalnie z własnych urządzeń (zob. Zdalny dostęp do sieci).

 

Czasopisma

Biblioteka posiada dużą kolekcję czasopism, w tym najważniejsze tytuły recenzowane. Bieżąca kolekcja obejmuje ok. 8000 tytułów dostępnych online oraz ponad 300 czasopism polskich w wersji drukowanej, dostępnych w Czytelni (tytuły z pięciu ostatnich lat, starsze roczniki w Magazynie). Niektóre specjalistyczne tytuły znajdują się również w bibliotekach instytutowych.

 

Dysertacje i rozprawy akademickie

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne przedłożone na naszej Uczelni są opracowywane komputerowo, a informacja o nich dostępna jest poprzez Katalog Komputerowy.

Prace doktorskie obronione po 2004 roku na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu są ponadto dostępne w wersji pełnotekstowej (o ile autor wyraził zgodę) w Cyfrowej Bibliotece Medycznej. Szczegółowe informacje zob. Rozprawy doktorskie.

 

Kolekcja druków z XIX i początków XX wieku

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do bogatej kolekcji XIX-wiecznej polsko- i obcojęzycznej literatury medycznej. Zbiór historyczny uzupełnia polski księgozbiór medyczny z lat 1901-1945 nowo opracowany w Katalogu Komputerowym. Całość, wraz z czasopismami z przełomu XIX/XX wieku, stanowi jedną z najbardziej interesujących kolekcji bibliotecznych obrazujących rozwój polskiej medycyny.