Dodatkowe usługi

Studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum należącym do kół naukowych i posiadającym aktywne konto użytkownika przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług wykonywanych na zlecenie przez bibliotekarzy:

— skanowania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej poprzez rejestrację  w systemie elektronicznej dystrybucji SDDE,
— identyfikacji dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek.