Zdalny dostęp do zasobów BM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

Wielkość fontu
Kontrast