Publikowanie w Open Access

Biblioteka Medyczna UJ CM oferuje możliwość korzystania na zasadzie otwartego dostępu z większości materiałów zgromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Medycznej m.in. z prac doktorskich obronionych w naszej Uczelni.

 

Materiały na temat Open Access

 

Polskie inicjatywy Open Access

 

Zalecenia i wytyczne

 

Programy otwartego publikowania dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2022

Komunikat ICM z 5 stycznia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

 

Publikowanie w Open Access

 

Creative Commons