Publikowanie w Open Access

Biblioteka Medyczna UJ oferuje możliwość korzystania, na zasadzie otwartego dostępu, z większości materiałów zgromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Medycznej, m.in. z prac doktorskich obronionych w naszej Uczelni.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat Open Access:

 

Polskie inicjatywy Open Access:

 

Zalecenia i wytyczne:

 

Programy otwartego publikowania dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Publikowanie w Open Access:

 

Creative Commons:

Wielkość fontu
Kontrast