Zapisy do Biblioteki – inni użytkownicy

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej wymaga założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

Zapisy do Biblioteki Medycznej oraz aktywacja kont prowadzone są w Wypożyczalni oraz online poprzez formularz elektroniczny.
Formularze wypełniają tylko użytkownicy wymienieni poniżej:

 Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego

 Pracownik innej uczelni lub instytucji naukowej Krakowa

 Pracownik innej instytucji sektora ochrony zdrowia województwa małopolskiego

 

Pozostali użytkownicy mogą dokonać zapisu do Biblioteki tylko osobiście w Wypożyczalni.

 

Ważne:

 • Aktywacja konta poprzez formularz online nie następuje automatycznie. Po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowanie konta umożliwia zdalne zamówienie książek. Kartę biblioteczną Czytelnik otrzymuje przy pierwszej wizycie w Bibliotece po okazaniu dowodu osobistego.
 • Wysłanie formularza aktywacji konta bibliotecznego jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją zapisów Regulaminu Biblioteki Medycznej.
 • Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego posiadający ważne konto w Bibliotece oraz umowę cywilno-prawną z UJ CM nabywa prawo do korzystania z usług zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych poprzez system HAN.
 • Od pracowników innych instytucji naukowych Krakowa oraz instytucji i firm sektora ochrony zdrowia – wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód tożsamości, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru wypożyczonych książek.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest dokonać corocznej aktywacji konta bibliotecznego.

 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu.

 • Karty biblioteczne wydane zarówno przez Bibliotekę Medyczną, jak i Bibliotekę Jagiellońską, upoważniają do korzystania ze zbiorów obu bibliotek na zasadach określonych w ich regulaminach.

 

Opłaty:

 • 10 zł za ustanowienie konta/wydanie karty bibliotecznej,
 • 5 zł za aktywację konta na kolejny rok,
 • 15 zł wydanie duplikatu karty bibliotecznej.