Zapisy do Biblioteki – inni użytkownicy

Uwaga:  Zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są wyłącznie online poprzez system formularzy elektronicznych. 

Prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej. Konto biblioteczne można założyć poprzez formularz online.

  • Formularze wypełniają tylko użytkownicy wymienieni poniżej:

Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego

Pracownik innej uczelni lub instytucji naukowej Krakowa

Pracownik innej instytucji sektora ochrony zdrowia województwa małopolskiego

  • Pozostali użytkownicy mogą dokonać zapisu do Biblioteki tylko osobiście w Wypożyczalni.
  • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
  • Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Biblioteki Medycznej. 
  • Aktywowane konto umożliwia zdalne zamówienie książek. Kartę biblioteczną Czytelnik otrzymuje przy pierwszej wizycie. Karta wydawana jest odpłatnie (10 zł ; płatność tylko gotówką).
  • Pracownik Szpitala Uniwersyteckiego posiadający ważne konto w Bibliotece oraz umowę cywilno-prawną z UJ CM nabywa praw do korzystania z usług zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych poprzez serwer proxy w  systemie HAN.
  • Od pracowników innych instytucji naukowych Krakowa oraz instytucji i firm sektora ochrony zdrowia – wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód tożsamości, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru dzieł do wypożyczenia.
  • Każdy użytkownik zobowiązany jest dokonać corocznej aktywacji konta bibliotecznego (opłata 5 zł).
  • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu.
  • Karty biblioteczne wydane zarówno przez Bibliotekę Medyczną, jak i Bibliotekę Jagiellońską, upoważniają do korzystania ze zbiorów obu bibliotek na zasadach określonych w ich regulaminach.

 

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle (wersja testowa). Aby skorzystać ze szkolenia należy zalogować się jako “GOŚĆ”.

Wielkość fontu
Kontrast