Bibliografia UJ CM

Baza publikacji pracowników i doktorantów Uczelni opracowywana przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM.
Zgłaszanie publikacji do „Bibliografii UJ CM”: bibliografia@cm-uj.krakow.pl; Kontakt telefoniczny: 12 312 16 57

Bibliografia UJ CM obejmuje publikacje pracowników Uczelni, które powstały w okresie ich zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Jest kontynuacją wydawanej drukiem bibliografii „Annales Collegii Medici Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”. Od 1998 r. publikacje rejestrowane są na bieżąco w udostępnianej online bazie komputerowej w systemie Expertus. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne UJ CM.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza się informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)
2. Punktacja KBN/MNiI/MNiSW

 

Ponadto „Bibliografia UJ CM” umożliwia:
⦁ wyszukiwanie po pierwszym i ostatnim autorze
⦁ zawężanie wyników do publikacji wydanych w Open Access
⦁ wyszukiwanie poprzez dyscypliny autorów oraz dyscypliny czasopism
⦁ zarządzanie wynikami wyszukiwania (zmiana formatu wyświetlanych danych, możliwość usuwania rekordów z wykazu lub ich modyfikowania)
⦁ raport slotów (umożliwia zapoznanie się ze slotami wypełnionymi przez autora, dotyczy publikacji z lat 2017-2021)
⦁ moduł doradczy w zakresie ewaluacji
⦁ odnośniki do profilu autora w bazie PBN i ORCID

 

Moduły „Bibliografii UJ CM”:

1. Moduł Analiza bibliometryczna UJ CM usprawnia prace nad analizami przekrojowymi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych CM, wydziałów i osób

2. Moduł Rankingi UJ CM pozwala m.in. na przeprowadzenie analiz porównawczych

 

Baza Bibliografia UJ CM jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla ministerstwa, dla władz Uczelni i rankingów międzyuczelnianych. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników UJ CM.

Zasady sporządzania wykazu publikacji

Oświadczenie o ilości arkuszy wydawniczych