Praktyki, staże, wycieczki

Biblioteka Medyczna UJ CM organizuje:

  • miesięczne praktyki zawodowe dla studentów studiów magisterskich i licencjackich – kierunek lub specjalizacja bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
  • praktyki doskonalące oraz staże zawodowe dla bibliotekarzy zatrudnionych w innych bibliotekach, w tym naukowych,
  • wycieczki po Bibliotece dla zorganizowanych grup zainteresowanych funkcjonowaniem biblioteki naukowej.