Zmiana i sprostowanie komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

Informujemy, że ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Z treścią komunikatu oraz ujednoliconym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych można zapoznać się na stronie internetowej MEiN.

 

Zmiany wynikające z treści powyższego komunikatu zostaną wprowadzone do Bibliografii UJ CM.


Powrót