Uwaga! Czasopisma wycofane z Web of Science

W wyniku oceny czasopism indeksowanych w bazie Web of Science przeprowadzonej przez firmę Clarivate (twórca Web of Science i Journal Citation Reports) ponad 500 tytułów zostało oznaczonych do dalszej weryfikacji pod względem spełnienia kryteriów jakości, a 50 wycofano z indeksacji. Zaprzestanie indeksowania czasopism w bazie Web of Science oznacza, że nie będą one miały wskaźnika Impact Factor za rok 2022. Nowa edycja listy Journal Citation Reports ukaże się na przełomie czerwca i lipca 2023 roku.

Z wykazu  Master Journal List  usunięto m.in.:

Annals of Palliative Medicine (AME Publishing Company)
Annals of Translational Medicine (AME Publishing Company)
Applied Nanoscience (Springer)
Biomed Research International (Hindawi)
Contrast Media & Molecular Imaging (Wiley-Hindawi)
Disease Markers (Hindawi)
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (Hindawi)
International Journal of Environmental Research and Public Health (MDPI)
Journal of Environmental and Public Health (Hindawi)
Journal of Healthcare Engineering (Hindawi)
Journal of Nanomaterials (Hindawi)
Journal of Oncology (Hindawi)
Oxidative Medicine And Cellular Longevity (Hindawi)
Progress in Nutrition (Mattioli 1885)
Psychiatria Danubina (Medicinska Naklada)

Lista usuniętych czasopism:

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Lista-usunietych-czasopism.pdf

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl


Powrót