Baza danych CINAHL Complete

Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionej, najobszerniejszej bazy pełnotekstowej z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.

 

 

CINAHL Complete oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i książek wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association. Publikuje też m.in. wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych i materiały audiowizualne. Baza zawiera ponad 4 miliony rekordów z około 1 400 czasopism, z archiwami od 1937 roku.


Powrót