Nowości w bibliotece

 


W czepku urodzone O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy

Autor: Weronika Nawara

Wydawnictwo: Wydawnictwo Otwarte

Wydanie: 2019

 

 

 


Tajemnice pielęgniarek prawda i uprzedzenia

Autor: Marianna Fijewska

Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Foksal

Wydanie: 2019

 

 

 


Techniki zapamiętywania

Autor: Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral

Wydawnictwo: Edgard

Wydanie: 2013

 

 

 


Obliczanie dawek leków

Autor: Marta Czekirda

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


ECG diagnosis. A self-assessment workbook

Autor: Edward K. Chung

Wydawnictwo: Blackwell Science

Wydanie: 2000

 

 

 


Hanna Chrzanowska błogosławiona pielęgniarka

Autor: ks. Kazimierz Kubik

Wydawnictwo: SPES

Wydanie: 2018

 

 

 


Siostra naszego Boga niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej

Autor: Paweł Zuchniewicz

Wydawnictwo: Znak

Wydanie: 2017

 

 

 


Psychiatria

Redakcja naukowa: Marek Jarema

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2, 2018

 

 

 


Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych

Redakcja naukowa: Barbara Steinborn

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii

Redakcja naukowa: Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Wydawnictwo : PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Zakażenia szpitalne w onkologii

Redakcja naukowa: Andrzej W. Szawłowski

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Żywienie na oddziałach intensywnej terapii

Autor: Pierre Singer

Redakcja polskiego wydania: Stanisław Klęk

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Wydanie: 2018

 

 


Depresja jednak niezwykła choroba

Autor: Łukasz Święcicki

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Wydanie: 2, 2018

 

 

 


Rak pęcherzyka żółciowego

Redakcja naukowa: Marek Krawczyk, Marcin Krawczyk

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1,2018

 

 

 


Urologia ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów

Redakcja naukowa: Tomasz Drewa, Kajetan Juszczak

Wydawnictwo: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Patobiochemia. Pytania, odpowiedzi i komentarze

Redakcja: Dariusz Sitkiewicz

Wydawnictwo: MedPharm Polska

Wydanie: 2019

 

 

 


Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci

Autor: Maria Kaczmarek, Napoleon Wolański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie: IX, 2018

 

 

 


Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego

Autor: Antoni Panasiuk

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Autor: Małgorzata Włodarczyk, Grażyna Dolińska-Zygmunt

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym

Redakcja naukowa: Tomasz Grodzicki, Jakub Kenig

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Autor: Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska

Wydawca: CeDeWu

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Farmakoterapia w położnictwie

Redakcja: Grzegorz Bręborowicz

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : przewodnik dydaktyczny

Redakcja: Paweł Chruściel

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Ból ostry i przewlekły w chorobach układu ruchu

Autor: Robert Rupiński

Wydawca: Medical Education Grupa Wydawnicza

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci

Autor: Ewa Kopaczewska

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

Redakcja: Elżbieta Rutkowska

Wydawca:  PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2, 2018

 

 

 


Podstawy pielęgniarstwa : repetytorium przedegzaminacyjne

Redakcja: Andrzej Krupienicz 

Wydawca: Edra Urban & Partner

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad

Autor: Adam Jarczyński

Wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Wydanie: 1, 2017

 

 

 


Tolerancja w czasach niepewności

Autor: Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed

Wydawca: Smak Słowa

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Opieka paliatywna : poradnik dla lekarzy i pielęgniarek oraz rodzin pacjentów

Autor: red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Tomasz Dzierżanowski, Dominik Krzyżanowski, Mateusz Cybulski

Wydawca: Difin

Wydanie: 1, 2018

 

 


Pediatria T.1

Redakcja: Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Pediatria T.2

Redakcja: Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Pediatria T.3

Redakcja: Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Porozumienie bez przemocy : o języku życia

Autor: Marshall B. Rosenberg

Wydawca: Czarna Owca

Wydanie: 3, 2018

 

 

 


Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów

Autor: Jutta Hochschild  

Wydawca: MedPharm

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.5

Autor: pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk

Wydawca: Continuo

Wydanie: 2018

 

 

 


Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa

Autor: pod red. Agnieszki Renn-Żurek

Wydawca: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

Wydanie: 2018

 

 

 


Komunikacja w opiece medycznej

Autor: pod red. Marty Makary-Studzińskiej

Wydawca: Medical Education

Wydanie: 2017

 

 

 


Medycyna stylu życia

Autor: pod red. Daniela Śliza, Artura Mamcarza

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2018

 

 

 


Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej

Autor: pod red. Magdaleny Rutkowskiej, Sławomira Szczepaniaka

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2018

 

 

 


Prezes sekcji geniuszy. Portret Jerzego Vetulaniego

Autor: Julia Kalęba

Wydawca: Mando

Wydanie: 2018

 

 

 


Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej

Autor: pod red. Nataszy Tobiasz-Kałkun, Alicji Szewczyk

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2018

 

 

 


Motywacja metoda sześciu kroków

Autor: Michael Pantalon

Wydawca: GWP

Wydanie: 2017

 

 

 


Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Autor: pod red. Jarosława Gucwy i Macieja Ostrowskiego

Wydawca: Medycyna Praktyczna

Wydanie: 2018

 

 

 


Sytuacje kliniczne w ginekologii, onkologii ginekologicznej i uroginekologii

Autor: pod red. Grzegorz H. Bręborowicz, Ewa Nowak-Markwitz, Tomasz Rechberger

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wydanie: 2017

 

 

 


Badanie kliniczne Macleod

Autor: Pod red. red. G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson

Wydawca: EDRA

Wydanie: 2017

 

 

 


Żywienie w opiece nad osobami w starszym wieku

Autor: Claudia Menebrocker, Christine Smoliner (red.)

red. wyd. pol. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Wydawca: EDRA

Wydanie: 2017

 

 


Psychologia starzenia się i starości

Autor: Stanisława Steuden

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie: 2014

 

 

 


Śmierć ostatni etap rozwoju

Autor: Elisabeth Kubler-Ross

Wydawca: LAURUM

Wydanie: 2017

 

 

 


Tigerfeeling: Trening mięśni dna miednicy dla niej i dla niego

Autor: Benita Cantieni

Wydawca: EDRA

Wydanie: 2017

 

 

 


Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii

Autor: pod red. Andrzeja W. Szawłowskiego i Rafała Steca

Wydawca: TERMEDIA

Wydanie: 2017

 

 

 


Psychologia rozwoju człowieka

Autor: pod red. Janusza Trempały

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie: 2017

 

 

 


Choroba afektywna dwubiegunowa. Trudności diagnostyczne.

Autor: Łukasz Święcicki   

Wydawca: Edra Urban & Partner Wydawnictwo

Wydanie: 1, 2018

 

 

 


Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Autor: pod red. Eva Knipfer, Eberhard Kochs

Wydawca: EDRA

Wydanie: 2017

 

 

 


 

Wielkość fontu
Kontrast