Zapraszamy do testowania bazy danych Lexicomp (test do 9 lipca 2019)

Lexicomp – to internetowa baza danych o lekach, która jest jednym z najbardziej aktualnych źródeł informacji dotyczących leków.

Baza zawiera informacje (monografie leków), na temat leków i terapii lekowych, procedur oraz interakcji między lekami.

Baza składa się z następujących modułów:

 • Trissels IV Compatibility  –  informacje dotyczące zgodności i stabilności leków zaczerpnięte z Trissel’s™ 2 Clinical Pharmaceutics Database;
 • Interactions –  dane na temat wzajemnych interakcji leków;
 • Drug I.D.  – identyfikacja leków na podstawie oznakowania, sposobu dawkowania, kształtu i koloru (na podstawie opisu wizualnego);
 • Patient Education –  informacja dla pacjenta, napisana prostym, czytelnym językiem, zawierająca najważniejsze zalecenia, dostępna w języku polskim;
 • Calculators  – 130  kalkulatorów medycznych.

 

W bazie Lexicomp można znaleźć również inne narzędzia kliniczne:

 • Drug Comparisons – porównywanie leków – sprawdzanie wzajemnych interakcji leków lub działań niepożądanych;
 • Formulary Monograph Service – baza aktualnych nazw leków (spis leków), suplementów ziołowych i leków dostępnych bez recepty;
 • Baza MSDS – (baza/karta charakterystyki substancji niebezpiecznej);
 • Toxicology – narzędzie do oceny, diagnostyki i leczenia zatruć i przedawkowania leków, obejmujące środki toksyczne, odtrutki, produkty gospodarcze, kalkulatory toksykologiczne;
 • Lista leków niebezpiecznych – na podstawie danych organizacji pozarządowej  American Society of Hospital Pharmacists (ASHP);
 • Advanced Search  – przeszukiwanie innych medycznych stron internetowych, połączone z bazą Lexicomp.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci internetowej UJ CM oraz z komputerów domowych poprzez usługę HAN. Adres: https://online.lexi.com

Dostępna jest również aplikacja Lexicomp Mobile,  na urządzenia mobilne  z systemem operacyjnym iOS/Apple i Android, która zapewnia wygodny dostęp do bazy z dowolnego miejsca.

Czas trwania testu do 9 lipca 2019 r.


Powrót