Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów

27 lutego rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla doktorantów „Informacja naukowa i bibliografia”. Przedmiot jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga,

e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

tel. 12 658-02-72.

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych w zakładce Doktoranci


Powrót