Webinarium AccessMedicine

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online poświęconemu platformie AccessMedicine.

Webinarium odbędzie się w środę 28 kwietnia, w godzinach 14:00 –15:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla wykładowców, studentów, klinicystów, stażystów oraz rezydentów. Poruszone zostaną następujące obszary:

  • kluczowe podręczniki z różnych dziedzin medycyny,
  • narzędzia do zdalnego uczenia się, w tym integracja z LMS,
  • rzeczywiste scenariusze interakcji z pacjentami,
  • biblioteka multimedialna, w tym filmy proceduralne,
  • pytania i odpowiedzi służące do samooceny,
  • monografie leków,
  • zalety profilu osobistego MyAccess,
  • wsparcie dla użytkowników, w tym zasoby do nauki na odległość.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim. W razie potrzeby będzie zapewniona pomoc w tłumaczeniu na język polski.

PREZENTER: Wesley Holloway, MLS – bibliotekarz należący do program Customer Success w wydawnictwie McGraw Hill. wesley.holloway@mheducation.com

W celu dołączenia do webinarium należy kliknąć w link CLICK HERE TO JOIN THE SESSION.

 

   


Powrót