Webinarium Academic Training

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinariach Academic Training, sponsorowanych przez wydawcę Bentham Science, dotyczących pisania prac naukowych i ich publikowania w czołowych międzynarodowych czasopismach. Webinaria przeznaczone są dla tych, którzy chcą nauczyć się strukturyzować i łatwo pisać artykuł akademicki, zarządzać procesem publikacji oraz uzyskać pomoc w zdobyciu funduszy poprzez pisanie wniosków o granty. Interaktywne szkolenia bazują na doświadczeniach autorów akademickich i badaczy.


Powrót