Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Informujemy, że opublikowany został Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Z treścią komunikatu oraz obowiązującym w 2024 roku wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zmiany wynikające z treści powyższego komunikatu zostaną wprowadzone do Bibliografii UJ CM. 

Przypominamy, że dla prac naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwym jest wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.


Powrót