Konserwacja historycznego księgozbioru Biblioteki

W czerwcu 2020 roku Biblioteka Medyczna rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach działania z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki moduł Wsparcie dla bibliotek naukowych przewiduje się oprawę i konserwację 230 książek medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku (do 1945 roku). Projekt stanowi kontynuację zapoczątkowanych w 2018 roku działań związanych z konserwacją historycznego Księgozbioru Biblioteki. W 2020 roku w ramach pozyskanych środków poddano kompleksowej renowacji 75 wolumenów książek medycznych.


Powrót