Dostęp testowy do zasobów z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych

W maju zachęcamy do skorzystania z zasobów EBSCO z zakresu psychologii i nauk behawioralnych.

Zestaw baz danych zapewnia badaczom bogatą kolekcję indeksowanych i bogatych treści pełnotekstowych obejmujących całe spektrum zagadnień z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych.

Są to zasoby z zakresu psychologii od American Psychological Association (APA), kolekcje e-booków, Social Work Reference Center, Mental Measurements Yearbook, Health and Psychosocial Instruments (HaPI) oraz PSYNDEX: Literature and Tests.

Więcej informacji oraz możliwość uzyskania dostępu testowego znajduje się pod linkiem poniżej:

Dowiedz się więcej


Powrót