Dostęp testowy do platformy Osmosis

Zapraszamy do testowania Osmosis – kompleksowej platformy wspomagającej efektywne nauczanie medycyny. Narzędzie tworzy mikrotreści, które przekształcają złożone koncepcje medyczne w łatwe
do naśladowania moduły edukacyjne. Platforma udostępnia filmy, pytania dotyczące przypadków klinicznych, karty ćwiczeń, fiszki, notatki, scenariusze zadań i powiązane z nimi quizy i testy,
które systematyzują wiedzę.

 

Do aktywacji dostępu wymagana jest rejestracja konta w oparciu o email w domenie @uj.edu.pl oraz @student.uj.edu.pl

 

Students:

Invite link

https://www.osmosis.org/cohort-invite?id=3239&k=dhFl1MvXRXC1fPL0U6t4bekGTJyPBQt-

 

Educators:

LogoDescription automatically generated

Invite link

https://www.osmosis.org/cohort-invite?id=3240&k=Cii2ShmiSLyhhd5Gj-hxDnHXQACnZPhf

 

Bezpłatny dostęp potrwa do 6.07.2023 r.


Powrót