Dostęp testowy do Bentham Science Publishers

Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do Bentham Science Publishers, który potrwa do 7 marca 2019 r.

Bentham Science Publishers to jeden z największych wydawców publikacji poświęconych naukom ścisłym, technologii, medycynie I farmacji. Wydaje około 115 czasopism drukowanych i elektronicznych, wszystkie o wysokiej cytowalności.

Alfabetyczna lista tytułów


Powrót