Zapraszamy do testowania czasopism Taylor & Francis (Informa Healthcare)

Zapraszamy do korzystania z dostępu do  pakietów czasopism wydawnictwa Taylor & Francis: Medical Library; Expert Review; Expert Opinions; Mental Health & Social Care; Psychology; Sport, Leisure & Tourism. 

Dostęp  do 31 października.

Instrukcja obsługi 

Lista tytułów czasopism 


Powrót