Atlas anatomiczny an@tomedia wydawnictwa Mc GrowHill w wersji online

an@tomedia to interaktywny program do nauki, który bada anatomię z czterech różnych perspektyw.

Zaktualizowany do interfejsu HTML 5, dostarcza najlepsze materiały do nauki anatomii bezpośrednio na iPada, komputer lub tablet, w celu elastycznego uczenia się online.

Zawiera ponad 5000 zdjęć, 70 filmów i 2000 slajdów, które obejmują pełne, szczegółowe, seryjne sekcje prawdziwych ludzkich ciał i procedur klinicznych we wszystkich obszarach. Ponadto zawiera ponad 3000 pytań na temat anatomii, aby poprawić wiedzę i kompetencje kliniczne studenta.

Czas trwania testu: do 3 listopada 2019 r.

 


Powrót