Arkusz samooceny za rok 2019

Arkusz samooceny za rok 2019

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy „Bibliografia UJ CM”.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu  Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza ułatwi  wcześniejsze  przygotowanie  sobie liczby cytowań za rok 2019 i wartości indeksu Hirscha.

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl.

Zasady samooceny  oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2019.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie od 18 marca do 22 kwietnia 2020 roku, dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego do 15 kwietnia 2020 r.

Wypełnianie Arkuszy możliwe do 4 maja 2020 r.

Wygenerowany Arkusz samooceny w formacie pdf  należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.


Powrót