Aktualizacja systemu HAN od 31.01.2022 r.

Od poniedziałku 31.01.2022 r. w godzinach wieczornych mogą wystąpić okresowe problemy techniczne w funkcjonowaniu zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki ze względu na planowaną aktualizację systemu HAN.


Powrót