Dostęp testowy na platformie ScienceDirect

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10.05.2021 – 30.06.2021 dla Collegium Medicum został uruchomiony dostęp testowy na platformie ScienceDirect do kolekcji Focus: Biomedical Science and Medicine. Kolekcja Focus oferuje przekrojowy dostęp do wszystkich rodzajów publikacji dostępnych na ScienceDirect w zakresie nauk biomedycznych i medycyny, w tym monografii, encyklopedii  oraz podręczników. Kolekcja obejmuje ponad 1500 tytułów opublikowanych w latach 1896 – 2021. Daną publikację można wyszukać wprowadzając jej tytuł w polu […]

Dostęp testowy na platformie ScienceDirect

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10.05.2021 – 30.06.2021 dla Collegium Medicum został uruchomiony dostęp testowy na platformie ScienceDirect do kolekcji Focus: Biomedical Science and Medicine. Kolekcja Focus oferuje przekrojowy dostęp do wszystkich rodzajów publikacji dostępnych na ScienceDirect w zakresie nauk biomedycznych i medycyny, w tym monografii, encyklopedii  oraz podręczników. Kolekcja obejmuje ponad 1500 tytułów opublikowanych w latach 1896 – 2021. Daną publikację można wyszukać wprowadzając jej tytuł w polu […]

Polskie szkoły medyczne : mistrzowie i uczniowie

Arkusz samooceny

CINAHL Complete

  Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionej, najobszerniejszej bazy pełnotekstowej z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Cinahl Complete oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i książek wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association.Publikuje też m.in. wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych i materiały audiowizualne. Baza zawiera ponad 4 miliony rekordów z około 1 400 czasopism, z archiwami od 1937 roku.

Wielkość fontu
Kontrast