Arkusz samooceny

Arkusz samooceny za rok 2018

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy „Bibliografia UJ CM”. Wyjątkiem są publikacje monograficzne, tzw. „wybitne” (informację o nich podaje pracownik).

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu  Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza ułatwi  wcześniejsze  przygotowanie  sobie liczby cytowań za rok 2018 i wartości indeksu Hirscha.

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl

Zasady samooceny  oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2018.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie od 12 marca do 18 kwietnia 2019 roku.

Wygenerowany Arkusz samooceny w formacie pdf  należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.

 

Archiwum

Wielkość fontu
Kontrast