ORCID – Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych

Instrukcje:

ORCID – utworzenia identyfikatora

ORCID – rejestracja identyfikatora w RUJ (Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego)

ORCID – dodanie do profilu swoich publikacji z bazy Web of Science

ORCID – dodanie do profilu swoich publikacji z bazy Scopus

 

Wsparcia udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BM:

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 657 23 10; 12 433 27 76; 12 433 27 82