Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej i położniczej / red. Katarzyna Kęcka, Renata Robaszkiewicz-Bouakaz

Szczecin : Wydawnictwo PUM, 2020


Powrót