Wybrane aspekty oddziaływań terapeutycznych w pielęgniarstwie psychiatrycznym / pod redakcją Anity Markowskiej, Damiana Czarneckiego, Marcina Ziółkowskiego

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019


Powrót