Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja : wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy / redakcja naukowa Jacek Kruczyński

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Medyczne, 2019


Powrót