Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z wszczepionym portem dożylnym / Rafał Młynarski

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.


Powrót