Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym / red. nauk. Tomasz Grodzicki, Jakub Kenig

Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.


Powrót