Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM / redakcja naukowa dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Warszawa : PZWL, 2021


Powrót