Prace dyplomowe

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak zgody autorów prac na korzystanie z ich badań i niebezpieczeństwo plagiatu, prace dyplomowe nie mogą być udostępniane na zewnątrz i kopiowane.

  1. Prace studentów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej” przechowywane są w archiwum biblioteki, dlatego też osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do tych prac, proszone są o kontakt z personelem biblioteki.
  2. Prace zastrzeżone przez promotora lub autora pracy nie będą udostępniane.
  3. Biblioteka IZP nie przechowuje egzemplarzy prac licencjackich i magisterskich studentów. Egzemplarze przechowywane są w Archiwum Wydziału Nauk o Zdrowiu (informacja w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu).
  4. Informacje o pracach doktorskich, bronionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim można uzyskać korzystając z Pełnotekstowej Bazy Prac Doktorskich UJ CM. 

 

 Zalecenia dotyczące prac dyplomowych w Instytucie Zdrowia Publicznego WNoZ UJ CM