Książki

Na księgozbiór biblioteki składają się: monografie, podręczniki, skrypty, broszury, wydawnictwa seryjne oraz dokumenty niepublikowane (prace dyplomowe, raporty z badań, maszynopisy oraz materiały z konferencji). Zbiór liczy około 5000 tytułów. Książki uporządkowane są w działach, między innymi:

 

STAN ZDROWIA LUDNOŚCI
POLITYKA ORAZ SYSTEMY ZDROWOTNE I SOCJALNE
ŚRODOWISKO I WARUNKI ŻYCIA
PROMOCJA ZDROWIA / EDUKACJA ZDROWOTNA
ŻYWNOŚĆ/ ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ
PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA / PRACOWNICY SOCJALNI
INSTYTUCJE KSZTAŁTUJĄCE POLITYKĘ ZDROWOTNĄ I SOCJALNĄ
OCHRONA SOCJALNA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRAWO / PRAWO OCHRONY ZDROWIA
EKONOMIA / EKONOMIKA ZDROWIA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
INFORMATYKA / TELEKOMUNIKACJA
INFORMACJA / KOMUNIKACJA/MEDIA
STATYSTYKA / DEMOGRAFIA
NAUKI SPOŁECZNE
EDUKACJA
METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
FILOZOFIA / ETYKA
KOLEKCJE WYDAWNICTW WHO, ECRI WYDAWNICTWA MZ, GUS, COiEOZ MATERIAŁY EDUKACYJNE IZP

 

W chwili obecnej najbardziej rozbudowane są działy dotyczące polityki zdrowotnej i społecznej, promocji zdrowia oraz organizacji i zarządzania.

Uwaga! Informację o książkach dostępnych w Bibliotece IZP można uzyskać korzystając z katalogu komputerowego Biblioteki Jagiellońskiej.

Jest to wspólny katalog Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej Collegium Medicum oraz Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych UJ.

Egzemplarze, które znajdują się Bibliotece IZP, oznaczone są kodem lokalizacji: Instytut Zdrowia Publicznego. W chwili obecnej nie ma możliwości komputerowego zamawiania książek (zamawianie książek tylko bezpośrednio w Bibliotece IZP). Książki oznaczone kodem lokalizacji: Instytut Zdrowia Publicznego, ale posiadające status: Niedostępny mogą zostać udostępnione w czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Biblioteki.