Czasopisma

Czasopisma polskie

Alkoholizm i Narkomania (2005-2015) (nr od 2014 roku dostępne on-line)
Gabinet Prywatny (2008-2014)
Medycyna Pracy (1992-2016) (nr od 2001 roku dostępne online)
Medycyna po Dyplomie (1994-2013)

Medycyna Praktyczna (2000-2004)

Medycyna Praktyczna. Pediatria (od 1999 roku)*

Medycyna Środowiskowa (1998-2016) (nr od 2010 roku dostępne on-line)
Medycyna Wieku Rozwojowego (2003-2011) (nr od 2011 roku  dostępne on-line)
Menedżer Zdrowia ( od 2003 roku) (nr od 2003 roku dostęp on-line)*
Organizacja i Kierowanie (1992-2016) (nr od 2008 roku  dostępne on-line)
OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia) (od 2009 r.) (nr od 2016 roku  dostępne on-line)*
Personel i Zarządzanie (2006-2016)
Polityka Społeczna (1991-2017) (nr 2006-2015 dostępne on-line)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne (1992-2016)
Prawo i Medycyna (od 2004 roku)*
Problemy Polityki Społecznej (2004-2017) (nr od 1999 roku  dostępne on-line)
Przegląd Epidemiologiczny (1992-2016) (nr od 1995 roku dostępne on-line)
Puls Medycyny (od 2008 r)*
Rynek Zdrowia (od 2008 r) (nr od 2005 roku dostępne on-line)*
Samorząd Terytorialny (1997-2016)
Służba Zdrowia (od 2003 roku)*
Terapia. Uzależnienia i współuzależnienia (1998-2017) (nr od 2006-2008 oraz z 2018 roku dostępne on-line)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2001-2016) (nr od 2005-2015 dostępne on-line)
Zdrowie i Zarządzanie (1999-2004)
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2003-2017) (nr od 2009-2017 roku dostępne on-line)*
Zdrowie Publiczne (Polish Journal of Public Health) (1991-2016) (nr od 2010-2017 dostępne on-line)
Żywienie Człowieka i Metabolizm (od 2002)*

* Czasopisma w aktualnej prenumeracie, dostępne w wersji drukowanej

 

Dostęp do czasopism:

Czasopisma w wersji drukowanej dostępne są na miejscu, w czytelni.

Osoby zainteresowane dostępem do czasopism znajdujących się w archiwum (sprzed roku 2008), proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami biblioteki (ze względu na utrudniony dostęp do tych czasopism).

 

Czasopisma zagraniczne

Biblioteka IZP posiada dostęp on-line do wszystkich czasopism elektronicznych zakupionych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Pracownicy i studenci UJ CM mogą korzystać ze zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pośrednictwem systemu HAN (Hidden Automatic Navigation).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zdalnego dostępu prosimy o kontakt z Oddziałem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Medycznej UJ CM:
tel. 12 657 14 66; +48 532 545 229,
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl.