Czasopisma

Czasopisma polskie

Alkoholizm i Narkomania (2005-2015) (nr od 2014 roku dostępne on-line)
Gabinet Prywatny (2008-2014)
Medycyna Pracy (1992-2016) (nr od 2001 roku dostępne online)
Medycyna po Dyplomie (1994-2013)

Medycyna Praktyczna (2000-2004)

Medycyna Praktyczna. Pediatria (od 1999 roku)*

Medycyna Środowiskowa (1998-2016) (nr od 2010 roku dostępne on-line)
Medycyna Wieku Rozwojowego (2003-2011) (nr od 2011 roku  dostępne on-line)
Menedżer Zdrowia ( od 2003 roku) ( nr od 2003 roku dostęp on-line )*
Organizacja i Kierowanie (1992-2016) (nr od 2008 roku  dostępne on-line)
OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia) (od 2009 r.) (nr od 2016 roku  dostępne on-line)*
Personel i Zarządzanie (2006-2016)
Polityka Społeczna (1991-2017) (nr 2006-2015 dostępne on-line)
Praca i Zabezpieczenie Społeczne (1992-2016)
Prawo i Medycyna (od 2004 roku )*
Problemy Polityki Społecznej (2004-2017) (nr od 1999 roku  dostępne on-line)
Przegląd Epidemiologiczny (1992-2016) (nr od 1995 roku dostępne on-line)
Puls Medycyny (od 2008 r)*
Rynek Zdrowia (od 2008 r) (nr od 2005 roku dostępne on-line)*
Samorząd Terytorialny (1997-2016)
Służba Zdrowia (od 2003 roku)*
Terapia. Uzależnienia i współuzależnienia (1998-2017) (nr od 2006-2008 oraz z 2018  roku dostępne on-line)
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2001-2016) (nr od 2005-2015 dostępne on-line)
Zdrowie i Zarządzanie (1999-2004)
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2003-2017) (nr od 2009-2017 roku  dostępne on-line)*
Zdrowie Publiczne (Polish Journal of Public Health)(1991-2016) (nr od 2010-2017 dostępne on-line)
Żywienie Człowieka i Metabolizm (od 2002)*

* Czasopisma w aktualnej prenumeracie, dostępne w wersji drukowanej

 

Dostęp do czasopism:

Czasopisma w wersji drukowanej dostępne są na miejscu, w czytelni.

Osoby zainteresowane dostępem do czasopism znajdujących się w archiwum (sprzed roku 2008), proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami biblioteki (ze względu na utrudniony dostęp do tych czasopism).

 

Czasopisma zagraniczne

Biblioteka IZP posiada dostęp on-line do tych samych czasopism zagranicznych, co Biblioteka Medyczna UJ CM. Korzystając z zakładki e-lokalizator można uzyskać dostęp do Listy czasopism elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

Warunki dostępu do elektronicznych zasobów biblioteki spoza sieci uczelnianej:

1. Posiadanie aktywnego konta bibliotecznego

2. Przesłanie e-mailem na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl prośby o uruchomienie zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych z podaniem numeru karty bibliotecznej lub wypełnienie formularza http://www.bm.cm.uj.edu.pl/uslugi/zapisy

3. Aktywowanie konta Hidden Automatic Navigation (HAN) przez https://biblioteka.cm-uj.krakow.pl/bm/aktywacja_proxy

Uwaga!

Dotychczasowi użytkownicy Proxy UJ CM logujący się za pomocą numeru karty bibliotecznej powinni aktywować konto w HAN poprzez stronę: https://biblioteka.cm-uj.krakow.pl/bm/aktywacja_proxy

W celu prawidłowego działania systemu HAN należy usunąć wcześniejsze ustawienia Proxy UJ CM w przeglądarkach internetowych.

Osoby logujące się z adresu pocztowego w domenie …@cm-uj.krakow.pl proszone są o kontakt z Biblioteką.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych: tel.: 12 433 27 77; 12 657 14 66

email : wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast