Nowości w bibliotece

 

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Autor: Małgorzata Jabłońska, Łukasz Małecki-Tepicht, Joanna Mrowicka

Wydawca: Wolters Kluwer 

Wydanie: 1, 2017

 

 


 

 

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Autor: Aleksandra Szewieczek, Bożena Nadolna, Maria Hass-Symotiuk

Wydawca: Wolters Kluwer

Wydanie: 1, 2016

 

 


 

Decentralizacja a systemy zdrowotne . W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu

Autor: Iwona Kowalska-Bobko

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie: 2017

 

 


 

 

Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie : Health Impact Assessment

Autor: pod redakcją Włodzimierza Cezarego Włodarczyka.

Wydawca: Kraków ; Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Wydanie: 2017.

 

 


 

 

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Autor: Nadolna Bożena, Hass-Symotiuk Maria, Sawicki Kazimierz

Wydawca: Wolters Kluwer

Wydanie: 2016

 

 


 

 

Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży

Autor: Horvath , Hanna Szajewska

Wydawca: Medycyna Praktyczna

Wydanie: 1, 2017

 

 


 

 

Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne

Autor: Magdalena Marucha-Jaworska

Wydawca: Wolters Kluwer 

Wydanie: 1, 2017

 

 


 

 

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Autor: Magdalena Kludacz-Alessandri

Wydawca: Wolters Kluwer 

Wydanie: 1, 2017

 

 


 

 

Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu

Autor: Robert M. Sapolsky

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie: 1 – 2 dodruk, 2012

 

 


 

Antologia bioetyki. Tom 4: Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej. Część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej

Autor:   Włodzimierz Galewicz

Wydawca:  Universitas

Wydanie: 2015

 

 

 


 

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Autor: Szymańska Elżbieta, Dziedzic Ewa, Panasiuk Aleksandra, Panfiluk Eugenia, Rutkowski Andrzej

Wydawca: DIFIN Spółka Akcyjna

Wydanie: 1, 2017

 

 

 


 

Programy zdrowotne – skuteczna profilaktyka zachorowań. Przykłady dobrych praktyk

Autor: Agnieszka Dyzmann-Sroka,   Agnieszka   Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski,  Tomasz   Piotrowski

Wydawca: Wydawnictwo PZWL

Wydanie: 1, 2017

 

 


 

 

Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka.

Autor: Barbara Woynarowska

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie: 1, 2017