Biblioteka poleca

Podstawowe pojęcia związane ze Zdrowiem Publicznym:

 Definicje Zdrowia Publicznego 

 Definicje Promocji Zdrowia

 Miejsce promocji zdrowia w wielodyscyplinarnym zdrowiu publicznym

 

Materiały dostępne w Bibliotece IZP, a nie wprowadzone do katalogu:

 Materiały z konferencji i warsztatów, organizowanych w latach: 1990-2000 przez Instytut Zdrowia Publicznego i inne organizacje związane z ochroną zdrowia

 Materiały w języku polskim – raporty, sprawozdania, analizy, materiały konferencyjne