Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie książek

 

Zamówienie materiałów z Katalogu Komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera lub smartfona. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim. W trakcie składania zamówienia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego miejsca odbioru książek: Wypożyczalnia; Książkomat; Czytelnia (korzystanie na miejscu).

Zamawiać można książki z lokalizacji „Magazyn”. Należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub Książkomat ; korzystanie na miejscu w Czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism). Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.
Do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni Czytelnicy mają wolny dostęp, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników. Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.
Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

 

Zobacz również: Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

 

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Wypożyczalnię, po otrzymaniu emaila potwierdzającego realizację zamówienia należy umówić się online na wizytę za pomocą TERMINARZA(nie dotyczy osób spoza UJ).

 

Osoby spoza UJ w celu umówienia się na wizytę proszone są o wysłanie emaila na adres : wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Odbiór książek jest możliwy na drugim piętrze Biblioteki przy stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA”. Należy korzystać wyłącznie z klatki schodowej.

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku przy ul. Medycznej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 – 17.00. 

 

Czas na odbiór książek jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.

 

Instrukcja korzystania z książkomatu

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism (II piętro) z legitymacją lub kartą biblioteczną. Przed wejściem do Czytelni obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

 

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,

— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

 

Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę wyłącznie za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

  • 40 tytułów dla doktorantów UJ CM,
  • 20 tytułów dla doktorantów pozostałych wydziałów UJ,
  • 4 tytułów dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa.

Limit ten może wzrosnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy i korzystający muszą tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

 

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Dla doktorantów UJ:
— 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa:
— 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej. 

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast