Struktura Biblioteki

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
(tymczasowa siedziba)
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków

 

Dyrektor Biblioteki Medycznej
Z-ca Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej 
mgr Anna Uryga

tel. 12 658 02 72
anna.uryga@cm-uj.krakow.pl

 

Zastępca Dyrektora BM 
mgr Beata Bator

tel. 12 658 02 72
beata.bator@cm-uj.krakow.pl

 

Sekretariat i obsługa administracyjno-ekonomiczna
tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78
sekretariat.bm@cm-uj.krakow.pl

mgr Lucyna Wilczkiewicz
Danuta Zaczek

  

Oddział Informacji Naukowej
informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl
bibliografia@cm-uj.krakow.pl

Kierownik: mgr Marta Stokaluk 

Janina Ciechońska 
mgr Jolanta Cieśla 
mgr Katarzyna Kipias
mgr Ireneusz Korfel
mgr Sylwia Lampart 
tel. 12 657 23 10, 12 433 27 76

mgr Agnieszka Kowalczyk
mgr Szymon Kubik  
mgr Jolanta Lenart 
mgr Małgorzata Masłoń 
Adam Ryznerski
tel. 12 657 23 10, 12 433 27 82

mgr Elżbieta Bohatkiewicz
mgr Małgorzata Sieradzka-Fleituch
tel. 517 385 669

 

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
czasopisma@cm-uj.krakow.pl
gromadzenieksiazki@cm-uj.krakow.pl
opracowanie@cm-uj.krakow.pl

Kierownik: dr Grzegorz Zając

mgr Ewa Czarnik
mgr Mariusz Ligenza
mgr Małgorzata Matera   – pracownik nieobecny
Marek Oleś
mgr Maria Stachura-Chatłas
mgr Anna Zbijowska
tel. 517 385 669

mgr Bożena Brusik-Jach
mgr Sylwia Majkowska
mgr Elżbieta Niedojadło
mgr Urszula Zdeb
tel. 12 658 72 56, 12 433 27 79

 

Oddział Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych
wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Kierownik: mgr Monika Niewalda   

mgr Lidia Cichoń 
mgr Joanna Grzyb
mgr Damian Bachnacki
tel./faks 12 657 14 66, 12 433 27 77

mgr Natalia Kolarz
Renata Szwajca
tel. 517 385 669

 

Biblioteka Instytutu Stomatologii
tel. 12 424 54 23

Biblioteka Instytutu Pediatrii
tel. 12 333 90 34

Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
tel. 12 634-33-97 w. 15, 26  

Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego 
tel. 12 433 28 06, 12 433 28 07

Wielkość fontu
Kontrast